خانه کتاب‌ها

کتاب‌ها

خلاصه کتاب فروش بیشتر در زمان کمتر

خلاصه کتاب فروش بیشتر در زمان کمتر More Sales, Less Time

خلاصه کتاب فروش بیشتر در زمان کمتر: استراتژی‌های ساده و شگفت‌انگیز برای فروشندگان پرمشغله امروزی کتاب فروش بیشتر در زمان کمتر “More Sales, Less Time” یک راهنمای عملی برای بهبود عملکرد فروش می‌باشد. این کتاب

خلاصه کتاب عادت های اتمی

خلاصه کتاب عادت‌های اتمی Atomic Habits

کتاب “عادت‌های اتمی: تغییر رفتارهای کوچک، تأثیر بزرگ” اثر جیمز کلیر است و درباره قدرت عادت‌ها در شکل دادن زندگی و کسب موفقیت است. ما در خلاصه کتاب عادت‌های اتمی به تحلیل نحوه شکل‌گیری عادت‌ها،

خلاصه کتاب کواکتیو کوچینگ

خلاصه کتاب کواکتیو کوچینگ Co-Active Coaching

خلاصه کتاب کواکتیو کوچینگ: چگونه مشتریان خود را به پاسخ‌های درونی خود هدایت کنید. کتاب “Co-active Coaching”، نوشتهٔ لورا ویتورث (Laura Whitworth) و هنری کیمسی (Henry Kimsey) است، که در آن اصول و تکنیک‌های مربوط