خانه آموزش رشد کسب‌وکار، منابع انسانی

رشد کسب‌وکار، منابع انسانی

ارزیابی عملکرد کارمندان
رشد کسب‌وکار

۲۳ نکته برای ارزیابی عملکرد کارمندان

ارزیابی عملکرد کارمندان، یک فعالیت بسیار حیاتی در مدیریت منابع انسانی است که بهبود عملکرد و توسعه کارمندان را تسهیل می‌کند. این فرایند با تعیین و اندازه‌گیری عملکرد کارمندان، اطلاعات قابل‌اعتمادی را فراهم می‌کند که