خانه آموزش علائم تجاری

علائم تجاری

برند و برند سازی
برندسازی

برند و برندسازی از کجا شروع شد

سال‌ها پیش، انجمن بازاریابی آمریکا، برند را به این صورت تعریف کرد که:برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا علامت یا ترکیبی از این‌ها که با هدف متمایز کردن یک کالا یا خدمت از سایر