خانه آموزش معماری برند

معماری برند

برند و شاخص‌های آن
برندسازی

برند و اصطلاحات پرکاربرد برند‌سازی چیست؟

برند وشاخص‌های موفقیت آن تصویر برند (Brand Image) به مفهوم نگرش مشتریان نسبت به برند که بر پایه‌ی تداعیات ذهنی آن‌ها نمود می‌یابد. به بیان دیگر تداعیات ذهنی از برند، سایر گره‌های اطلاعاتی مرتبط با