خانه کتاب‌های کوچینگ

کتاب‌های کوچینگ

خلاصه کتاب کواکتیو کوچینگ

خلاصه کتاب کواکتیو کوچینگ Co-Active Coaching

خلاصه کتاب کواکتیو کوچینگ: چگونه مشتریان خود را به پاسخ‌های درونی خود هدایت کنید. کتاب “Co-active Coaching”، نوشتهٔ لورا ویتورث (Laura Whitworth) و هنری کیمسی (Henry Kimsey) است، که در آن اصول و تکنیک‌های مربوط