خانه آموزش اصول بازاریابی

اصول بازاریابی

پنج نیروی رقابتی پورتر
اصول بازاریابی

رشد کسب‌وکار با مدل پنج نیروی رقابتی پورتر

مدل رقابتی پورتر، که به نام “چهارچوب رقابتی پورتر” نیز شناخته می‌شود، توسط مایکل پورتر، استاد دانشکده هاروارد برای تحلیل رقابت در صنایع و تعیین مزیت رقابتی شرکت‌ها توسعه داده‌شده است. این مدل در کتاب