خانه آموزش استارتاپ

استارتاپ

چگونه هدف گذاری کنیم
رشد کسب‌وکار

چگونه هدف گذاری کنیم تا موفق شویم؟

اگر از کسی بپرسید چگونه هدف گذاری کنیم تا موفق شویم؟ احتمالا پاسخ آن‌ها به این سوال این باشد که اهداف خود را آنقدر بزرگ بگیرید تا اگر به کم تر از آن هم رسیدید

شکست استارت آپ
رشد کسب‌وکار

عامل اصلی شکست استارتاپ‌ها چیست؟

عامل اصلی شکست استارتاپ‌ها اشتباهی است که در ذهن صاحبان آنها ریشه کرده است. تصور اشتباه در استارت آپ‌ها این است که محصول بهتر در جدال بازاریابی برنده خواهد شد. پشت این طرز فکر صاحبان