خانه آموزش رشد کسب‌وکار، فروش، بازاریابی، ارتباط با مشتری

رشد کسب‌وکار، فروش، بازاریابی، ارتباط با مشتری

بانک اطلاعاتی مشتریان
فروش حرفه‌ای

41 منبع عالی ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان + فرم

بانک اطلاعاتی مشتریان به سازمان امکان می‌دهد تا اطلاعات شخصی و تاریخچه خرید مشتریان را دریافت و تحلیل کند. این اطلاعات به سازمان کمک می‌کند تا الگوها و روندهای رفتاری مشتریان را شناسایی کرده و