پرسونای مشتری چیست؟

پرسونای مشتری یا خریدار

پرسونای مشتری چیست؟ برای پاسخ به این سوال آن را از دو جنبه‌ی روانشاسی و بازاریابی بررسی می‌کنیم. آقای کارل […]