خانه آموزش پرسونا

پرسونا

پرسونای مشتری یا خریدار
دیجیتال مارکتینگ

پرسونای مشتری چیست؟

پرسونای مشتری چیست؟ برای پاسخ به این سوال آن را از دو جنبه‌ی روانشاسی و بازاریابی بررسی می‌کنیم. آقای کارل یونگ برای اولین بار اصطلاح پرسونا را خلق کرد و از آن به عنوان «نقاب