خانه آموزش رشد کسب‌وکار مدل هفت s مکنزی چیست؟

مدل هفت s مکنزی چیست؟

فهرست مطالب

مدل هفت s مکنزی
زمان مطالعه 5 دقیقه

مدل هفت s مکنزی (McKinsey 7S Model) یک مدل مدیریتی است که توسط مشاورین شرکت McKinsey & Company ایجاد شده است. این مدل برای تحلیل و ارزیابی سازمان‌ها و انتقال استراتژی به عملکرد عملیاتی استفاده می‌شود.

عناصر مدل 7s مکنزی

مدل مکنزی شامل هفت عنصر کلیدی است که با هم در تعامل هستند و تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. این عناصر به شرح زیر هستند:

Strategy (استراتژی): استراتژی شرکت، یعنی راهبردهای بلندمدت و رویکردهایی که سازمان برای رسیدن به اهداف خود اتخاذ می‌کند.

Structure (ساختار): ساختار سازمانی، یعنی چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها، سلسله مراتب سازمانی و روابط سازمانی در سازمان.

Systems (سیستم‌ها): سیستم‌های عملیاتی سازمان، مانند فرآیندها، روش‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی و سایر سیستم‌هایی که به عملکرد سازمان کمک می‌کنند.

Skills (مهارت‌ها): مهارت‌ها، توانمندی‌ها و دانش فنی کارکنان سازمان در رابطه با وظایف و فعالیت‌هایی که باید انجام دهند.

Staff (کارکنان): نیروی کار سازمان، یعنی افرادی که در سازمان مشغول به کار هستند و شامل توانمندی‌ها، تجربیات و نقش‌هایشان در سازمان است.

Style (سبک مدیریتی): سبک‌ها و روش‌های مدیریتی که در سازمان به کار گرفته می‌شود و شامل رهبری، انگیزش و روابط بین اعضای سازمان است.

Shared Values (ارزش‌های مشترک): ارزش‌ها، باورها و فرهنگ سازمانی که تحت تأثیر سایر عناصر قرار می‌گیرد و روحیه کلی سازمان را تعیین می‌کند.

مدل مکنزی به‌عنوان یک مدل تحلیلی استفاده می‌شود تا ارتباطات و هماهنگی بین این عناصر را بررسی کند و بتواند نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی کند و بهبودهای لازم را اعمال کند.

عناصر مدل 7s مکنزی

این مدل توسط چه کسی ابداع شده است؟

مدل 7S مکنزی توسط تام پیترز و رابرت واترمن در دهه 1980 ابداع شد. این دو مدیر و مشاور استراتژیک بودند که در شرکت مشاوره مدیریت McKinsey & Company فعالیت می‌کردند. آنها این مدل را به‌منظور تحلیل و بهبود عملکرد سازمان‌ها ارائه دادند. این مدل بر اساس مفهوم هماهنگی هفت عنصر کلیدی سازمان و نقش آنها در موفقیت سازمان تأکید دارد. نام کتابی که تام پیترز و رابرت واترمن درباره مدل 7S منتشر کرده‌اند، “In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies” است. این کتاب در سال 1982 به چاپ رسید و در آن به بررسی روش‌ها و استراتژی‌های موفقیت شرکت‌های برتر آمریکا پرداخته می‌شود. مدل 7S مکنزی نیز یکی از مدل‌های مطرح‌شده در این کتاب است. این کتاب به فارسی با نام مدیریت موفق ترجمه شده است.

علاوه بر مدل هفت s مکنزی در این کتاب مدل مدل پنج نیروی رقابتی پورتر (Five Forces Model by Porter) نیز معرفی شده است. این مدل بر اساس پنج نیروی رقابتی، شامل قدرت خریداران، قدرت تأمین‌کنندگان، تهدید محصولات جایگزین، تهدید ورود رقبا و رقابت داخلی، به تحلیل صنعت و تأثیر آن بر رقابت‌پذیری سازمان می‌پردازد.

چک لیست مدل هفت s مکنزی

اگر به دنبال رشد کسب‌وکار خود هستید در زیر چک‌لیستی از سؤالات مربوط به هر یک از این هفت عنصر را برای شما آورده‌ام تا کسب‌وکار خود را با آن تحلیل کنید.

استراتژی (Strategy):

 • استراتژی‌های فعلی سازمان چیست؟
 • آیا استراتژی‌های فعلی با اهداف سازمان هماهنگ هستند؟
 • آیا استراتژی‌ها در راستای مأموریت و ارزش‌های سازمان قرار دارند؟
 • آیا استراتژی‌های فعلی سازمان بازنمایی صحیحی از جهت‌گیری سازمان دارند؟
 • آیا استراتژی‌های سازمان به‌طور کامل به افراد ارائه‌شده و درک شده‌اند؟
 • آیا استراتژی‌ها به‌طور فعال اجرا می‌شوند و به دستاوردهای سازمان کمک می‌کنند؟
 • آیا سازمان از روندها و تحولات خارجی در تدوین استراتژی‌های خود مطلع است؟

ساختار (Structure):

 • چگونه بخش‌ها و واحدهای سازمانی در ساختار فعلی تنظیم‌شده‌اند؟
 • آیا ساختار سازمان امکان انجام وظایف مورد انتظار را فراهم می‌کند؟
 • آیا افراد در ساختار سازمانی مناسب قرار دارند؟
 • آیا ساختار سازمانی ازنظر ارتباطات، شفافیت و مسئولیت‌پذیری کارآمد است؟
 • آیا ساختار سازمانی از دیدگاه همکاری و تعامل بین واحدها بهینه است؟
 • آیا ساختار سازمانی به‌طور مناسب وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات را تعریف و تقسیم می‌کند؟

سیستم‌ها (Systems):

 • چه نوع سیستم‌های عملیاتی و اداری در سازمان وجود دارد؟
 • آیا سیستم‌ها به خوبی با یکدیگر هماهنگ هستند؟
 • آیا سیستم‌ها به‌اندازه کافی به‌روزرسانی و بهینه‌سازی می‌شوند؟
 • آیا سیستم‌های عملیاتی و اداری سازمان به‌طور کافی بهبودیافته‌اند؟
 • آیا سیستم‌های سازمان به‌اندازه کافی انعطاف‌پذیر و قابل تنظیم هستند؟
 • آیا سیستم‌ها به‌طور کامل واحدها و فرآیندهای سازمان را پوشش می‌دهند؟

مهارت‌ها (Skills):

 • به چه مهارت‌هایی در سازمان نیاز داریم؟
 • آیا اعضای سازمان دارای مهارت‌های لازم برای انجام وظایف خود هستند؟
 • آیا مهارت‌ها به‌طور مداوم توسعه و به‌روزرسانی می‌شوند؟
 • آیا سازمان برای توسعه مهارت‌های جدید منابع کافی را به‌کار می‌گیرد؟
 • آیا مهارت‌های لازم برای پیشرفت در عصر دیجیتال در سازمان توسعه‌یافته‌اند؟
 • آیا سازمان برای انتقال دانش و تجربیات به‌منظور ارتقای مهارت‌ها سیستم‌های مناسبی دارد؟

استعدادها/کارکنان (Staff):

 • آیا سازمان در به‌کارگیری و حفظ استعدادها موفق است؟
 • آیا فرآیندهای به‌کارگیری و توسعه کارکنان مؤثر هستند؟
 • آیا استعدادها در جهت اهداف سازمان توسعه می‌یابند؟
 • آیا سازمان روی فرآیندهای به‌کارگیری، آموزش و توسعه کارکنان خود تمرکز دارد؟
 • آیا سازمان توانایی تشخیص و توسعه استعدادهای داخلی را دارد؟

سبک رهبری (Style of Leadership):

 • سبک رهبری فعلی در سازمان چگونه است؟
 • آیا سبک رهبری با نیازها و فرهنگ سازمان همخوانی دارد؟
 • آیا رهبران توانمندی‌های لازم برای موفقیت در محیط فعلی دارند؟
 • آیا سبک رهبری موجود در سازمان ازنظر مدیریت، الهام‌بخشی و هماهنگی مؤثر است؟
 • آیا رهبران قادر به انگیزه‌بخشی، توسعه تیم و ایجاد فرهنگ‌سازمانی مناسب هستند؟
 • آیا رهبران دارای توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای موفقیت در محیط تغییرات سریع هستند؟

Shared Values (ارزش‌های مشترک):

 • ارزش‌ها و فرهنگ سازمان چگونه تعریف‌شده‌اند؟
 • آیا اعضای سازمان ارزش‌ها را درک می‌کنند و به آن‌ها عمل می‌کنند؟
 • آیا ارزش‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد سازمان تأثیرگذار هستند؟
 • آیا ارزش‌ها و فرهنگ‌سازمانی در تمام فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشخص است؟
 • آیا ارزش‌ها و فرهنگ‌سازمانی در نهادینه‌سازی و تقویت ارتباطات و هماهنگی بین اعضای سازمان کمک می‌کنند؟
 • آیا ارزش‌ها و فرهنگ‌سازمانی بازنمایی واقعی از سازمان و اهداف آن هستند؟
لطفا امتیاز دهید

درباره نویسنده

ابوالفضل افضلی، یک متخصص برجسته در زمینه دیجیتال مارکتینگ و فروش است. او با استفاده از روش‌های پیشرفته و تحلیل دقیق بازار، به کسب‌وکارها مشاوره و آموزش می‌دهد تا در محیط رقابتی موفقیت بیشتری کسب کنند. وی با ارائه استراتژی‌های منحصربه‌فرد بازاریابی و فروش، به رشد کسب‌وکارها کمک می‌کند. تخصص و تجربه افضلی در زمینه استراتژی‌های دیجیتال مارکتینگ و روش‌های موثر فروش، او را به یک منبع و مشاور قابل اعتماد تبدیل کرده است. با نگرش حرفه‌ای و تمرکز بر جزئیات، افضلی به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کند تا به نتایج قابل توجهی در جذب مشتریان، ارتقاء برند و افزایش فروش خود برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *